Individer har rettigheter under SP «åleine»

Det er alltid interessant når tidigere høyesterettsdommere tilkjennegir sitt syn på grunnleggende rettsspørsmål. Selv om jeg ikke har vært involvert i debatten omkring Fosen-saken kunne jeg derfor ikke dy meg fra å skumlese Karl Arne Utgårds kritikk av den på Rett24. Allerede da hevet jeg mer enn ett øyenbryn av Utgårds argumentasjon i punkt 2.1.

Argumentasjonen der oppsummeres greit av Utgårds grunnleggende påstand om at FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) «berre gir rettighetar til statspartane». Dette er er en såpass klar feilslutning at jeg i mitt stille sinn antok at Utgård hadde formulert seg sleivete.

Når professor emeritus Geir Ulfstein deretter på kort, men pedagogisk vis i sitt svarinnlegg på Rett24 forklarte hvordan SP gir individer rettigheter, antok jeg at Utgårds eventuelle tilsvar ville utdype hva han egentlig mente å si.

Så feil kan man ta. For, i sitt tilsvar til Ulfstein gjentar Utgård at individer ikke har rettigheter under SP «åleine». Ifølge Utgård er individrettigheter under SP betinget av om staten individet ønsker å gjøre krav gjeldende mot er part til den første tilleggsprotokollen til SP (TP1).

Continue reading “Individer har rettigheter under SP «åleine»”